Ambitieuze belofte van Nestlé

Nestlé heeft aangekondigd dat het bedrijf streeft naar een zero waste productieproces in alle 150 Europese fabrieken voor 2020. Dit houdt in, aldus Nestlé, dat er geen fabrieksafval naar een stortplaats zal gaan of zal worden verbrand, zonder dat er energie uit het proces wordt teruggenomen.

‘Wij hebben op dit moment al meer dan 25 fabrieken in Europa die geen afval produceren’, zegt Laurent Freixe, Nestlé's executive vice-president & zone director voor Europa. ‘Door voortdurend allerlei vormen van afval te verwijderen en door energie te recyclen of terug te winnen uit restafval, ben ik ervan overtuigd dat wij hetzelfde kunnen bereiken voor al onze Europese activiteiten’, vervolgt Freixe.

Nestlé deed haar belofte voor ecologische duurzaamheid in Brussel op een evenement rond duurzame voeding, georganiseerd door het Europees Beleidscentrum.

www.nestle.com

Ambitious promise of Nestlé

Nestlé has recently announced that the company is committed to a zero waste production process for 2020 in each of the 150 European factories. This means, according to Nestlé, that no waste from the factory will be brought to a landfill or will be burned without energy recovery from the process.

‘At this moment we have already 25 factories in Europe that produce no waste’, says Laurent Freixe, Nestlé's Executive Vice-President & Zone Director for Europe. ‘By constantly removing all forms of waste and to recycle or reclaim energy from residual waste, I am convinced that we can achieve the same for alle our European activities’, Freixe continues.

Nestlé did her promise for ecological sustainability in Brussels during a sustainable food event, organised by the Europees Beleidscentrum.

www.nestle.com

Reacties

Reactie toevoegen