Alliantie Duitsland en Nederland

Verpakkingsinkooporganisaties Egepack in Duitsland en Ringpack in Nederland kwamen onlangs in het Duitse Münster bijeen om een samenwerking tussen beide bedrijven te beklinken.

Het doel van de samenwerking is om belangrijke onderwerpen als globalisering, digitalisering en de verdere ontwikkeling van duurzame verpakkingsoplossingen verder aan te pakken.

Egepack is in 1967 opgericht als verbindende factor tussen zelfstandige groothandelsbedrijven en is momenteel met vijftien aaneengesloten ondernemingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland actief.

Ringpack, opgericht in 1960, telt op dit moment zeven zelfstandige groothandelsbedrijven in Nederland en België.

Specialisatie en kennis

Gemeenschappelijke verpakkingssectoren zijn voedsel-, industriële, geschenk- en retailverpakkingen. De verschillende verbonden bedrijven hebben elk hun eigen specialisaties en kennis op verschillende gebieden.

In de toekomst zal de ontwikkeling van nieuwe duurzame productlijnen meer gericht zijn op milieuaspecten, informeren beide organisaties.

www.ringpack.nl

https://egepack.de

Alliance between Germany and the Netherlands

The packaging purchase organisations Egepack in Germany and Ringpack in the Netherlands, recently came together in Münster, Germany, to settle a cooperation between both companies.

The aim of the cooperation is to further address important issues such as globalization, digitalization and the further development of sustainable packaging solutions.

Egepack is founded in 1967 as a connecting factor between independent wholesalers and is currently active in Germany, Austria and the Netherlands with fifteen affiliated companies.

Ringpack, founded in 1960, currently consists of seven independent wholesale companies in the Netherlands and Belgium.

Specialization and knowhow

Common packaging sectors are food packaging, industrial packaging, gift packaging and retail packaging. The various affiliated companies each have their own specializations and knowledge in different areas. In the future, the development of new sustainable product lines are more focused on environmental aspects, say both organisations.

www.ringpack.nl

https://egepack.de

 

Reacties

Reactie toevoegen