Afschaffing statiegeld alleen als…..

In 2015 kan statiegeld op kunststof flessen worden afgeschaft, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer op 12 april. De kamer heeft echter een voorwaarde gesteld via een motie van CDA, VVD en D66: er moet een ijkpunt komen in 2014.

De industrie moet fors meer kunststof inzamelen en hergebruiken dan nu. In 2015 moet het hergebruik van kunststof uit huishoudens 100 kiloton zijn (in 2010 was het 56 kiloton). Een probleem is wel dat er door sommige partijen wordt getwijfeld aan de juistheid van de hergebruikcijfers. Men wil het statiegeldsysteem niet stopzetten voordat het alternatief is ingeburgerd en hergebruik voldoende is. Er zouden dan ook bij iedere supermarkt Plastic Heroes bakken moeten staan voordat statiegeld wordt afgeschaft. Een andere voorwaarde is dat supermarkten geen gratis kunststof tasjes meer mogen uitdelen. Bezoek voor actuele informatie onze website www.verpakkingsmanagement.nl

In 2015 deposit on plastic bottles can be abolished, as was shown during a debate in Dutch parliament on 12 April. The parliament has a condition, however, by a motion of political parties CDA, VVD and D66: there should be a benchmark in 2014.
The industry must substantially colect and re-use more plastic from household waste. In 2015,the recycling of plastics from households should be100 kilotonnes (in 2010 it was 56 kilotons). One problem is that  some parties questioned the accuracy of the recycling figures. They want to keep the deposit system up  until the alternative is established and reuse targets are within reach. There shoud be a collection point for plastic bottles in each supermarket. Another condition is that supermarkets no longer allowed to hand out free plastic bags.Visit our website for current information www.verpakkingsmanagement.nl
 
 
 

Reacties

Reactie toevoegen