3,6 miljard meer drankenkartons gerecycled

Tetra Pak meldt dat in 2012 haar  milieudoelstellingen voor 2020 opnieuw dichterbij zijn gekomen. Het ultieme doel voor de fabrikant van drankenkartons zijn compleet hernieuwbare verpakkingen

Een van de wapenfeiten die Tetra Pak noemt als hoogtepunt voor 2012 is dat 3,6 miljard meer Tetra Pak verpakkingen gerecycled werden gerecycled. Het doel voor 2020 is dat het

het wereldwijde recyclingpercentage voor gebruikte kartonnen dan 40% is.

De wereldwijde recycling van gebruikte kartonnen drankverpakkingen van Tetra Pak is in 2012 toegenomen met 10%, van 528 kiloton naar 581 kiloton. Dat komt neer op 22,9% van het totaal.

‘Luxemburg en België, met recyclingpercentages van meer dan 80%, presteren het beste. Op de voet gevolgd door Duitsland, met een recyclingpercentage van boven de 70%. China, Rusland en Saudi-Arabië hebben gedurende de afgelopen drie jaar het recyclingpercentage weten te verdubbelen.’ Aldus Tetra Pak. In Nederland is inmiddels de voorbereiding gestart van een pilot voor de recycling van drankenkartons die de komende maanden wordt uitgevoerd voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten. ‘De pilot vindt plaats onder toezicht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en levert relevante informatie op over de in de praktijk te behalen hoeveelheid en kwaliteit van ingezamelde en te recyclen drankenkartons. Er wordt eveneens onderzocht wat de kosten zijn, de milieuprestaties van de inzameling & recycling en de respons van de burgers.’

Tetra Pak meldt tientallen miljoenen te investeren om consumentenbewustzijn te vergroten en samen te werken met lokale gemeenten om de recyclingpercentages over de hele wereld te bevorderen.

 

100% hernieuwbaar

Als uiteindelijk doel noemt Tetra Pak het ontwikkelen van verpakkingen gemaakt van 100% hernieuwbare materialen. ‘Aanvullend moet 100% van alle Tetra Pak verpakkingen zijn gemaakt van FSC gecertificeerd karton. Met een tussentijdse doelstelling van 50%, te bereiken in 2012.

Het aantal Tetra Pak verpakkingen met hernieuwbare polyethyleen (PE) doppen, gemaakt van suikerriet, groeide volgens opgave van de fabrikant tot 610 miljoen stuks in 2012 ten opzichte van 80 miljoen in 2011. Nestlé en Coca-Cola introduceerden als één van de eersten deze verpakkingen in Zuid-Amerika.

‘In 2012 droegen 26,4 miljard Tetra Pak verpakkingen in 39 landen over de hele wereld het FSC-keurmerk, een stijging van 40% ten opzichte van 2011. Tetra Pak verhoogde het aanbod van FSC-gecertificeerd karton van 34% in 2011 naar 38% in 2012. Dit resultaat voldeed niet aan de doelstelling van 50% in 2012.’ Het bedrijf meldt bezig te zijn om dit percentage te verhogen door samen met leveranciers en andere belanghebbenden de toegang tot het FSC-gecertificeerde karton te vergroten.

 

Klimaat

Tetra Pak heeft als klimaatdoel het beperken van de klimaatimpact in de hele waardeketen tot het niveau van 2010 tegen het einde van 2020. De eerste cijfers, die Tetra Pak meldt, geven aan dat de CO2 uitstoot van Tetra Pak's activiteiten ten opzichte van de basiswaarde uit 2010 in 2012 met 2 kiloton verminderd is. ‘Dit ondanks een stijging van 9,5% van de productieomvang in diezelfde periode.

Tetra Pak licht toe dat het in 2012 samen met het World Resource Institute, het WNF en leveranciers en klanten een methode heeft ontwikkeld en een nullijn vastgesteld om zo de uitstoot van CO2 van de hele keten te kunnen berekenen. ‘Controles in 2010 en 2011 toonden het potentieel aan om het energieverbruik in de eigen bedrijfsvoering gemiddeld met ongeveer 12% te kunnen verminderen en de klimaatimpact met 11% te kunnen verlagen.’

www.tetrapak.nl

3,6 billion more Tetra Paks recycled

Tetra Pak states that in 2012 3,6 billion more Tetra Paks are recycled than the year before. The goal for 2020 is 40% recycling worldwide. Luxemburg and Belgium are the countries who perform best with a 80% recyclingrate.

The ultimate goal for Tetra Pak are packs of 100% renewable materials and 100% FSC certified paperboard. The amount green caps of renewable PE grew from 80 million in 2011 to 610 million in 2012. Tetra Pak didn’t reach the goal of 50% FSC certified board in 2012. The percentage grew from 34% in 2011 to 38% in 2012. Together with her suppliers and other stakeholders Tetra Pak says it wants to make extra efforts.

Tetra Pak wants to downsize it’s carbon footprint in 2020 to the level of 2010. In 2012 the total amount was 2 kilotons less than in 2010, in spite of a grow of production of 9,5% in the same period.

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen