17 brancheplannen voor duurzaam verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar gemaakt. Het betreft 17 brancheplannen die duidelijk maken hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet. In de brancheplannen staan concrete doelstellingen en maatregelen, die er bijvoorbeeld op zijn gericht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om plastic verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken.

De afgelopen periode heeft het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV 17 brancheplannen op verschillende duurzaamheidsaspecten beoordeeld én de brancheorganisaties geadviseerd hoe de doelstellingen en maatregelen ambitieuzer en concreter konden worden gemaakt. De beoordelingsrapportages van het College van Onafhankelijke Experts worden eveneens openbaar gemaakt.
Het KIDV verwacht dat de brancheplannen in de praktijk bijdragen aan de realisatie van reductie, recycling en hergebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Er wordt stevig ingezet op terugdringing van het gebruik van plastics, bijvoorbeeld door innovatie en toepassing van substituten, en op toepassing van meer gerecycled content in nieuwe producten. De toepassing van FSC/PEFC-gecertificeerd papier en karton gaat met de nieuwe brancheplannen richting de honderd procent.

Bewuster
‘In het algemeen stellen we vast dat bedrijven betere afwegingen maken voordat ze hun keuze uit alle verpakkingsmogelijkheden bepalen’, meent KIDV-directeur Chris Bruijnes. ‘Ze maken bewuster gebruik van verpakkingsmateriaal. Ze denken goed na over de betere afstemming van de materiaalkeuze op recycling van producten, wat tot hogere recyclepercentages zal leiden. Ook design for recycling wint steeds meer terrein.’

Stijging
Sommige brancheorganisaties gaan voor het eerst met een Brancheplan Duurzaam Verpakken aan de slag. Voor andere branches is het een vervolg op de eerste ronde brancheverduurzamingsplannen uit de periode 2015-2018. Het aantal ingediende plannen steeg van dertien in de eerste ronde (2015-2018) naar 17 in de tweede ronde (2019-2022).
Het KIDV constateert dat duurzaam verpakken inmiddels hoog op de agenda van bedrijven staat. De nieuwe brancheplannen zijn beter en ook breder van opzet, ten opzichte van de eerste ronde brancheverduurzamingsplannen.
Bruijnes: ‘De opdracht aan bedrijven is nu om de ambities in de komende jaren waar te maken. Dat is een grote uitdaging, maar ook een uitdaging met perspectief. De brancheplannen maken duidelijk dat er veel mogelijkheden liggen om de verpakkingsketen verder te verduurzamen.’

Kijk hier voor meer over de brancheplannen en de beoordelingen van het College.

www.kidv.nl

22 branches maken 17 plannen
Thuiswinkel.org                Thuiswinkel / online verkopen
GroentenFruit Huis         Productie en import van groente en fruit
FNLI       Productie van levensmiddelen
CBL         Levensmiddelenhandel
FWS       Productie van frisdranken, waters, sappen
Nederlandse Brouwers Productie en import van bier
Stichting Wijnfonds         Productie en import van wijn
NCV       Cosmetica
NVZ       Was- en reinigingsmiddelen
Neprofarm, Bogin, VIG, KNMP   Farmacie, apothekers en zelfzorggeneesmiddelen
VWDHZ                 Doe-het-zelf-winkels
SpiritsNL              Productie en import van gedistilleerd
Tuinbranche NL                 Tuinbranche
Modint, INretail, VGT     Mode, textiel en sport
CBD        Drogisterijen
VBN       Sierteeltsector (niet openbaar)
RND       Detailhandel non-food excl. drogisterijen (niet openbaar)

 

Reacties

Reactie toevoegen