“Groene” verpakking voor Franse koffiepads

Walki Group, producent van technische laminaten en verpakkingsmateriaal, is naar eigen zeggen ingegaan op een grote uitdaging. Het resultaat is dat het Franse Malongo, producent van luxe koffie, over iets meer dan een maand een nieuwe verpakking van ecologisch duurzaam en herbruikbaar materiaal voor koffiepads introduceert. De verpakking is ontwikkeld in samenwerking met Walki, de Zweedse papierfabrikant Korsnäs en Malongo.

Walki’s taak was een barrière te leveren voor de padomlijsting en op papier gebaseerd verpakkingsmateriaal voor de afzonderlijke pads dat herbruikbaar is en rekening houdt met de gevoeligheid van de koffie. Korsnäs leverde het thermisch gevormd papier voor het materiaal, terwijl Walki de speciale coating hiervoor ontwikkelde.

‘We hebben voor de kartonnen ring van de koffiepads gekozen voor WalkiPack Bio X, een oxo-biologisch afbreekbare en niet-toxische polymeercoating op karton. De pad is vervolgens verpakt in een enkele verpakking die niet alleen herbruikbaar moest zijn, maar vooral een gas-, aroma-, vocht en dampbarrière moest vormen. Bovendien moet het thermisch vormbaar, warmte-afsluitbaar, afpelbaar, goed te bedrukken en oxo-biologisch afbreekbaar zijn’, licht Marie Barge, verkoopmanager voor Walki in Frankrijk, toe.

www.walki.com

www.korsnas.com

www.malongo.com

“Green” packaging for French coffee pads

According to Walki Group, producer of technical laminates and packaging material, they have accepted a major challenge. The result is that the French producer of luxury coffee Malongo, about a little over a month introduces a new pack of ecologically sustainable en reusable material for coffee pads. The packaging is developed in collaboration with Walki, the Swedish paper manufacturer Korsnäs and Malongo.

Walki’s task was to provide a barrier for the frame of the pad, and paper-based packaging material that is reusble for the individual pads and takes into account the sensitivity of the coffee. Korsnäs supplied the thermal formed paper for the material, while Walki developed the special coating for this.

‘For the cardboard ring of the coffee pads, we have chosen WalkiPack Bio X, an oxo-biodegradable and non-toxic polymer coating on cardboard. The pad is then packed in a single packaging which not only had to be reusable, but had to form especially a gas-, aroma-, moisture- and vapour barrier. Furthermore it must be thermal mouldable, heat-lockable, peelable, printable and oxo-biodegradable’, explains Marie Barge, sales manager for Walki in France.

www.walki.com

www.korsnas.com

www.malongo.com

Reacties

Reactie toevoegen