Hester Klein Lankhorst, directeur Afvalfonds, tijdens het nieuwjaarevent

Klein Lankhorst over Next step in recycling van verpakkingen

Het Afvalfonds organiseerde 19 januari jl. een online nieuwjaarsevent waarin directeur Hester Klein Lankhorst een overzicht gaf van de stand van zaken in de recycling van verpakkingen. Zij sprak over de volgende stappen die moeten worden genomen om Nederland op een nog hoger niveau te krijgen.

‘Nederland heeft de afgelopen jaren de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen goed ingevuld’, meent Hester Klein Lankhorst. ‘Ik ben er dan ook trots op dat ik op 1 januari het stokje over heb mogen nemen van Cees de Mol van Otterloo. Cees heeft het Afvalfonds in 2012 opgericht en uitgebouwd tot een stevige autoriteit die staat voor de sector. Onze afvalbeheerstructuur staat als een huis. En …. de tijden veranderen. En nieuwe tijden, met nieuwe uitdagingen, vragen om een nieuwe aanpak. De doelstellingen gaan omhoog, tegelijkertijd zijn sommige stromen vervuild, willen en moeten bedrijven steeds meer recyclebare verpakkingen maken en leven er in veel keukens vragen over verpakkingen en weggooien. Welke bak? Wat hoort waar? Deze nieuwe tijden met nieuwe uitdagingen vragen om een frisse blik. Een frisse blik van ons allemaal.

Corona

Klein Lankhorst is ook trots op hoe de afvalsector is omgegaan met coronacrisis. ‘Waar de bedrijvigheid in Nederland stokte door corona, groeide het huishoudelijk afval meer dan we ooit hadden gedacht. Dat plaatste ons met zijn allen voor een grote uitdaging. Alle zeilen zijn bijgezet, er is samengewerkt, er is goed gecoördineerd en er zijn ongelofelijke inspanningen gepleegd. En al snel vonden ook al die extra kilotonnen hun weg richting recycling. Ik wil dan ook een groot compliment geven aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.’Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds

Next step

‘We staan aan de vooravond van de next step in recycling van verpakkingsmateriaal. We doen het goed. Binnen Europa lopen we voorop. Zo’n 80% van al het verpakkingsmateriaal wordt gerecycled. Er ligt een stevige basis, met mooie recycleresultaten waar we verder op moeten bouwen. Want we kunnen nu niet verslappen! En het laaghangende fruit is allang geplukt. Zoals staatssecretaris Van Veldhoven onlangs zei; “circulair moet het nieuwe normaal worden”.’
‘Wij willen daarom nog dichter op die keten van sortering en recycling zitten. We moeten samen werken aan kortere ketens, meer transparantie in de markt en aan goede communicatie naar de burgers want zij zijn de poort naar goede afvalscheiding. Dan pas krijgen we de maximale meerwaarde in de circulaire economie. Daar ga ik met de partners in de afvalbeheersstructuur mee aan de slag komende tijd.’

Kanttekeningen

De nieuwe directeur Afvalfonds plaatste tot slot drie kanttekeningen. ‘Ten eerste: deze nieuwe tijden vragen er om dat wij, vanuit het Afvalfonds, ons pro-actiever bezig gaan houden met innovatie. Met onze nieuw tak business development gaan we met een frisse blik kijken welke ontwikkelingen nodig zijn en in hoeverre de markt hierop zelf anticipeert. Daar waar nodig gaan we innovatie stimuleren, bijvoorbeeld door startups afzet te garanderen, partnerships aan te gaan of volumeafspraken te maken.’
‘Ten tweede: Willen we meer kwaliteit. Maar laten we ook reëel zijn. En niet alleen focussen op kwaliteit, maar ook op de kwalitatief mindere stromen. Als we de hogere doelstellingen willen halen, dan hebben we ook andere toepassingen dan recyclet content in verpakkingen nodig. Ook de minderekwaliteitsstromen moeten worden ingezet, om zo circulair mogelijk te zijn. We hebben elke extra kilo keihard nodig. Ik zie ook dat consumenten graag meubels van gerecycled plastic kopen. Zij gaan daar dus veel relaxter mee om dan wij. Dit noem ik een frisse blik en daar ligt dus een kans.’
‘Tenslotte; ga voor makkelijk. We moeten er voor zorgen dat de consument makkelijk zijn verpakkingen kan weggooien, we moeten er voor zorgen dat onze verpakkingen makkelijk te recyclen zijn en we moeten met elkaar er voor zorgen dat recyclaat makkelijk kan worden ingezet. Dat betekent dat we kortere ketens moeten creëren waardoor het recyclaat een meer marktconforme prijs kan krijgen. Ook moeten we meer samenwerken en moet er meer transparantie in de markt komen.’

Oproep

De oproep van Klein Lankhorst aan de achterban van het Afvalfonds is: ‘Kijk waar vermindering van verpakken mogelijk is. Alles wat niet in de keten komt hoeft niet gerecycled te worden. Zorg voor beter recyclebare verpakkingen en gebruik recyclet content waar mogelijk. Een oproep aan gemeenten: maak het je inwoners makkelijker en help ze, of je nu je inwoners zelf laat scheiden of nascheiding toepast: het moet zo makkelijk mogelijk zijn. En een oproep aan sorteerders en recyclers: investeer in nieuwe technologie en extra capaciteit en kijk met een frisse blik verder dan huidige stand der techniek. Hierover ga ik graag in gesprek.