Juiste detectie zorgt voor vereiste verpakkingsconformiteit

Daniela Verhaeg is productinspectie specialist bij Mettler Toledo. Zij legt uit hoe met geavanceerde detectietechnologieën aan de door retailers en klanten vereiste verpakkingsconformiteit in de voedingsmiddelensector wordt voldaan.

Waarom is verpakkingsconformiteit zo belangrijk in de voedingsmiddelensector?
De juiste verpakking die aan de specificaties voldoet, is in de voedingsmiddelensector een absolute must. Het gaat om een gegarandeerde veiligheid en compliance en om bescherming van het merkimago.
Bij de conformiteit van verpakte voedingsmiddelen gaat het om allerlei aspecten. De fundamentele eisen zijn dat de voedingsmiddelen geen verontreinigingen bevatten en van de hoogste kwaliteit zijn. De buitenverpakking moet correct zijn en het etiket moet op de juiste plaats zijn aangebracht. Tot slot dient het product aan de vastgestelde gewichtstoleranties te voldoen. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, kan dat ernstige gevolgen hebben. Supermarkten en andere retailers kunnen de producten afwijzen en gemaakte afspraken annuleren. Het kan ook leiden tot kostbare product recalls en sancties voor het niet naleven van de wet- en regelgeving voor voedselveiligheid en etikettering.
Een verpakking die niet aan de regels voldoet, kan ook resulteren in voedingsmiddelen die sneller bederven, of klanten die mogelijk niet weten dat ze bedorven voedingsmiddelen consumeren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het merkimago en de reputatie, met alle mogelijke financiële consequenties van dien.

Hoeveel aandacht schenken consumenten aan de verpakking van voedingsmiddelen en aan de manier waarop de producten worden gepresenteerd?
De verpakking van voedingsmiddelen is voor consumenten erg belangrijk. Ze verwachten dat de producten en verpakkingen die ze kopen perfect, correct, compleet en veilig zijn. Bovendien moeten ze zijn ‘zoals geadverteerd’ op het moment van aankoop. Op basis van conformiteit bepalen de klanten of ze waar voor hun geld krijgen. Een doos met ontbijtgranen moet bijvoorbeeld het geadverteerde extra item bevatten en elk multipak moet het juiste aantal stuks bevatten.
Vaak is de merkbinding gebaseerd op een consistente presentatie. Daarom is het van essentieel belang dat het product er precies zo uitziet als de vorige keer dat de consument het product kocht. Consistentie biedt de consument gemoedsrust en garandeert dat voortdurend aan de individuele verwachtingen van klanten wordt voldaan. Het vergt tijd om vertrouwen en loyaliteit te winnen, maar dit kan ook in een mum van tijd weer verloren zijn. In dat geval is het lastig om het vertrouwen terug te winnen.

Is het moeilijker geworden om de conformiteit van voedingsmiddelen te garanderen nu merken allerlei nieuwe en geavanceerde verpakkingen gebruiken om op te vallen?
Het is een feit dat producenten zich voortdurend aan de nieuwste ontwikkelingen in de voedingsmiddelensector moeten aanpassen. Ze staan onder druk om meer ingewikkelde, gecombineerde voedingsmiddelen te produceren tegen concurrerende prijzen. Producten worden bovendien steeds vaker verpakt in innovatieve, duurzame materialen en worden geleverd in kleinere batches om snel op de veranderende smaak van de consumenten te kunnen blijven inspelen. Deze druk wordt nog eens verhoogd door de strikte regels inzake voedselveiligheid en etikettering, en de gedragscodes in de sector en de dagelijkse bedrijfsaangelegenheden. Het gebruik van geavanceerde productinspectie-oplossingen die deel uitmaken van robuuste beheersprocessen gericht op voedselveiligheid, pakt enkele van deze uitdagingen aan en verzekert dat de verpakking meteen de eerste keer aan de conformiteitsvereisten voldoet.

Hoe kunnen producenten van voedingsmiddelen met gebruik van technologie ervoor zorgen dat hun verpakkingen aan de conformiteitsvereisten voldoen?
Het uitgangspunt is veiligheid. Als u het welzijn en de gezondheid van consumenten wilt beschermen, dienen alle verpakte voedingsmiddelen vrij te zijn van verontreinigingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van technologieën, met name metaaldetectie en X-ray systemen, die worden gebruikt om de verontreinigde producten te detecteren en uit te werpen, ook bij een hoge doorvoersnelheid. Hierbij is het van cruciaal belang dat de juiste detectietechnologie wordt geselecteerd op basis van de mogelijke verontreinigingen, de vorm en de afmetingen van de verpakte producten.
Ook heel belangrijk is de controle van de productintegriteit. Verpakte voedingsmiddelen kunnen onverkoopbaar worden door een foutieve of defecte afsluiting of dop. Als de sluiting niet goed uitgelijnd is of als er product onder de afdichting (of folie) klem zit, dan kan dat leiden tot lekkage, bederf of een mogelijke bacteriële besmetting. De oplossing hiervoor is een combinatie van geavanceerde vision inspectie en X-ray technologie die allerlei inline integriteitscontroles kunnen uitvoeren om de kwaliteit van het product te garanderen.

X-ray technologie heeft veel innovatie doorgemaakt. Kunt u enkele extra voorbeelden geven van de manier waarop deze technologie wordt ingezet om de conformiteit van verpakte voedingsmiddelen te garanderen?
X-ray inspectie is een van de belangrijkste methodes om de conformiteit van verpakkingen te garanderen. Na de laatste verzegeling kan X-ray inspectietechnologie bijvoorbeeld de primaire of secundaire verpakking op ontbrekende elementen inspecteren. In de primaire verpakking kan dit variëren van het tellen van worstjes om te garanderen dat het juiste aantal in de verpakking zit, het controleren van de aanwezigheid van promotionele items in zakjes ontbijtgranen, of de detectie van een plastic maatlepeltje in blikken droge babyvoeding. Voor de secundaire verpakking worden de X-ray systemen aan het einde van de lijn geïnstalleerd, voorafgaand aan de verzending, om te controleren of elke doos het juiste aantal primaire verpakkingen bevat. Dit garandeert een complete productintegriteit.
X-ray technologie kan ook worden gebruikt om zelfs in multipakken nauwkeurige afvulniveaus te garanderen. De technologie is zo geavanceerd dat als één yoghurtflesje van een multipak ondervuld is en een ander overvuld als gevolg van een probleem eerder in het proces, het X-ray systeem dit als een kwaliteitsprobleem identificeert.

Waarom is gewicht zo belangrijk voor de conformiteit van verpakte voedingsmiddelen?
De wet- en regelgeving is erop gericht om consumenten te beschermen tegen producten die te licht zijn. Daarom moet het gewicht van elk product binnen vooraf gedefinieerde toleranties vallen. Hiervoor is controleweegtechnologie voor producenten en verwerkers van cruciaal belang, omdat elk product in realtime kan worden geïnspecteerd. Onder- en overvulde producten worden uitgeworpen voor verdere inspectie en zo mogelijk herverwerking. Dit voorkomt ontevreden klanten, reduceert productverspilling en beschermt de winst.
Uiteindelijk geldt dat hoe nauwkeuriger het gewicht, des te kleiner het productverlies en des te hoger de bedrijfswinst. De controleweger werpt alle onder- en overvulde producten uit op basis van een vooraf ingesteld gewicht. Zodoende kan de producent de oorzaak vinden, zoals afvulproblemen in de verwerkingsfase, en kan het product opnieuw worden verwerkt.
Moderne controlewegers bieden extra automatisering met een feedback-optie waarmee de upstream afvulmachines of afvulkoppen worden gecorrigeerd zodra een afwijkende gewichtstrend wordt opgemerkt. De technologie corrigeert de afvulmachine automatisch, zodat de gewenste hoeveelheid product weer wordt afgevuld, wat kostbare productverliezen aan het begin van het productieproces voorkomt.

Hoe kan technologie nog meer worden ingezet om te garanderen dat producenten en retailers zich aan de regels houden?
De bruto massameting controleert het algemene gewicht van elk product en werpt alle producten uit die niet aan het opgegeven gewichtsbereik voldoen. Zonemassameting met X-ray detectie is echter ideaal wanneer meerdere gebieden geïnspecteerd moeten worden en de massa van individuele items in het product moet worden gewogen, zoals elk compartiment van een kant-en-klaarmaaltijd. Dit is belangrijk, omdat tijdens de verwerking een ondervuld compartiment (bijvoorbeeld rijst) gecompenseerd kan worden door een overvulling in een ander compartiment (bijvoorbeeld kerriesaus). In dit geval is het mogelijk dat het totaalgewicht van de kant-en-klaarmaaltijd aan de gewichtsvereisten voldoet, zodat dit probleem niet door een controleweger wordt opgemerkt; het product wordt echter door X-ray technologie uitgeworpen, omdat deze technologie de conformiteit van individuele componenten kan inspecteren.

Het is ook mogelijk dat de etikettering of de buitenverpakking niet aan de conformiteitsvereisten voldoen. Hoe kan technologie garanderen dat etiketten bijvoorbeeld de juiste informatie weergeven en op de juiste plek zijn aangebracht?
Vision inspectietechnologie wordt geconfigureerd op basis van de conformiteitsvereisten van elke individuele producent en zijn vaak uitermate waardevol voor de inspectie van de positionering en de inhoud van alle etiketten bij een hoge doorvoersnelheid. Allereerst garanderen dergelijke systemen dat het juiste etiket op het juiste product is aangebracht en dat alle informatie juist wordt weergegeven. Dat is van cruciaal belang om het welzijn van consumenten te garanderen met juiste informatie over ingrediënten en allergenen.
De positionering van het etiket is ook heel belangrijk. De juiste positionering garandeert dat het merkimago wordt gehandhaafd door een reproduceerbare presentatie, wat voor consumenten van groot belang is. Bovendien kunnen vision systemen worden gebruikt om partijnummers, barcodes en uiterste houdbaarheidsdata te traceren, zodat de producten in de gehele supply chain gevolgd kunnen worden.

De conformiteit wordt dus gegarandeerd door een combinatie van technologieën, zoals metaaldetectie, controlewegen, X-ray en vision inspectie. Waarom is de effectieve integratie van dergelijke systemen zo belangrijk?
Als producenten en merkeigenaren op consistente wijze verpakte voedingsmiddelen willen produceren die aan alle regels voldoen, dienen ze een combinatie van geavanceerde productinspectie-technologieën toe te passen die onderdeel zijn van een robuust programma van kwaliteitsborgingsprocessen gericht op een absolute voedselveiligheid. Dat is de enige manier om keer op keer consistente en betrouwbare producten te leveren. Dat is ook de enige manier om aan de verwachtingen van retailers en consumenten te voldoen en de duurzaamheid van uw onderneming te garanderen.

Mettler Toledo

Thema: