Jolanda Soons: 'Werken aan eco-efficiency en -effectiviteit'

Verpakking is een ‘trending topic’. We merken het aan de dagelijkse berichten op sociale media, publicaties in vakbladen, verpakkingsseminars, nieuwe Europese wetgeving en een toenemend aantal vragen van klanten over de samenstelling van onze verpakkingen. De wereldwijde aandacht voor de ‘plastic soep’ zorgt voor betere bewustwording voor plastics die in ons leefmilieu belanden. Dat is positief, maar leidt ook tot de roep om ‘geen, minder of betere plastics’ in onze verpakking.

Plastic is in principe een duurzaam materiaal met een lagere LCA dan papier: het is licht, sterk en als mono-materiaal ook recyclebaar. We gaan er in de praktijk helaas vaak niet goed mee om. Het plastic verpakkingsprobleem is een afvalprobleem waarbij recyclebare plastics door eindgebruikers meestal niet gescheiden worden ingezameld, waardoor recycling van mono-materialen ook niet mogelijk is. Hierbij wordt papier vaak ten onterecht als het duurzame alternatief gezien; intern noemen we de plastic versus papier discussie dan ook wel ‘IQ versus EQ’.

Binnen ons bedrijf hebben we de afgelopen tien jaar onze verpakkingen verduurzaamd door vooral te werken aan materiaalreductie, dunnere folie en lichtere dozen, gemaakt van een zo hoog mogelijk percentage gerecycled karton en FSC gecertificeerd papier. Dit is een logische eerste stap, minder materiaalgewicht zorgt immers ook voor lagere kosten voor inkoop, transport en opslag. Dit is niet genoeg voor de toekomst. Voor een volgende verduurzamingsstap moeten we ook anders denken om materiaalkringlopen te kunnen sluiten en een circulaire economie te bouwen.

Verpakkingsstrategie

Voor het eerst in onze 25-jarige historie hebben we een aparte duurzame verpakkingsstrategie ontwikkeld, met het doel om verpakkingen 100% recyclebaar of herbruikbaar te maken conform het beleid van de EU Commissie. Hierbij integreren we duurzaamheid met klantwensen in het ontwerp. We werken op twee assen: eco-efficiency en eco-effectiviteit. De eerste betreft het optimaliseren van de huidige lineaire economie met minder en betere materialen, waarbij we focussen op ‘reduce en recyle’ opties. De tweede betreft ‘rethink’ ofwel het heroverwegen van materiaalkeuzes voor een circulaire economie met focus op ‘renew en re-use’ opties.

Hiervoor is meer openheid gewenst door leveranciers inzake samenstelling van gebruikte materialen en additieven om 100% mono-plastics te kunnen garanderen. Tevens willen we klanten stimuleren om onze mono-materiaal plastics ook apart in te zamelen, zoals ze dat al doen voor kartonnen dozen, opdat alle verpakkingsmaterialen worden gerecycled. Hoe dit te orkestreren, samen met onze ketenpartners, lijkt de grootste uitdaging in onze gezamenlijke verduurzamingsopgave en het streven naar een circulaire economie per 2030.

Jolanda Soons, Sustainability leader at Lamb Weston / Meijer