Henk van Dop, sales director EcoChain Technologies

Henk van Dop: 'Emotie voert de boventoon'

In het gevecht tussen ratio en emotie zien we op het gebied van milieu-impact van verpakkingen dat de ratio de wedstrijd aan het verliezen is. Als ik de discussies volg rondom plastic verpakkingen of plastic zakken merk ik dat ervanuit de onderbuik gereageerd wordt.

We hebben allemaal de beelden voor ogen van de zeehond met een plastic verpakkingsketting om zijn nek en dat raakt ons in de emotie. Het gevaar schuilt erin dat we de emotie ook betrekken bij de beslissingen die we maken. We gaan goede producten met een slecht imago vervangen door slechte producten met een goed imago. Onderzoek in Denemarken heeft bijvoorbeeld al uitgewezen dat de plastic zak een veel lagere footprint heeft dan de papieren zak. Maar plastic is olie en dus slecht. Emotie versus ratio 1-0. Slecht voor het milieu goed voor de nachtrust.

Door die stijgende emoties rondom het milieu worden wij steeds vaker benaderd door verpakkingsbedrijven omdat ze vragen krijgen van hun klanten krijgen over de footprint van verpakkingen. Helaas merk ik dat er bij de brand owners op een verkeerde manier naar verpakking gekeken wordt. Er wordt naar mijn mening te veel gekeken naar verpakkingen als een product in plaats van een halffabricaat. Er wordt steevast, door de brand owner, gevraagd naar minder verpakkingen of andere materialen, en dan vooral biobased omdat dat zo lekker bekt. Vaak wordt vergeten dat er een functie aan verpakking zit. Doorgaans wordt de verpakking niet aan een product toegevoegd als het product er slechter van wordt, toch? De verpakking heeft een functie. De verpakking beschermt het product, houdt het langer houdbaar of zorgt voor transport. Als je daar veranderingen in aanbrengt heeft dat effect op de footprint van het product. Stel je klant wil een dunnere verpakking uit oogpunt van het effect op het milieu, maar waardoor er meer uitval ontstaat of waardoor de shelf life naar beneden gaat dan heb je het waarschijnlijk niet beter voor het milieu gedaan.

Nadenken over footprints

Ik vind het belangrijk dat de brand owners gaan nadenken over de footprints van de verpakkingen in combinatie met hun product in plaats van naar individuele verpakkingen. Dat gaat niet gebeuren voorlopig, maar ik voorzie wel kansen voor verpakkers die de discussie aangaan over dit onderwerp waarbij ze de footprint, inclusief het product dat verpakt moet worden, meenemen. Ik denk dat verpakkingsbedrijven daarom de handschoen moeten oppakken en in het kamp van de ratio moeten komen. Verpakkers van de toekomst moeten met goed onderbouwde footprints van het product, inclusief de verpakking, de brand owner informeren over de verschillende verpakkingskeuzes die de brand owner heeft. Hoe mooi zou het zijn als je als verpakker naast de brand owner zit en hem visualiseert welke keuzes hij maakt en hem adviseert hoe hij die keuzes op een op een onderbouwde manier communiceert naar de eindgebruiker?

De middelen om dat te doen zijn er. De kennis hoe, moet nog opgebouwd worden bij de verpakkers. Daarmee wachten betekent overgeleverd zijn aan de emotie van de consument en dat is lastig sturen.

Henk van Dop, sales director EcoChain Technologies.