Emissieverlaging is heel vaak kostenreductie'

 

Met duurzame logistiek kunnen vervoerders en verladers naast reductie van zowel CO2-uitstoot als luchtverontreiniging gewoonweg geld verdienen. Dat concluderen diverse sprekers tijdens het EVO-congres 'Slim en groen....gewoon doen. Twee tot vijftien procent transportbesparing per jaar door duurzame logistiek' op 17 november 2009 in Zoetermeer. Een verslag

 

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij van EVO begint het congres met een overzicht van Europese en Nederlandse doelstellingen voor beperking van schadelijke emissies en grondstof- en energieverbruik, onder andere 30 procent reductie van CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Intussen neemt het goederenvervoer alleen maar toe, naar verwachting met minimaal 40 procent tot in 2020. Hij wijst erop dat een vernieuwde verpakkingsstrategie kan bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Anders verpakken kan immers leiden tot minder transport. Maar het helpt ook wanneer de burger wordt beïnvloed met duurzaamheid, bijvoorbeeld met een CO2-footprint op een productverpakking.

Verder blijkt uit recent TNO-onderzoek in opdracht van EVO dat door het afschaffen van venstertijden de CO2-uitstoot kan worden gehalveerd. Een ander onderzoek dat Van den Broek Humphreij aanhaalt, is afkomstig van PricewaterhouseCoopers. Daaruit blijkt dat slechts een vijfde van de ondervraagde transportbedrijven CO2-footprint meet. 'Meten is weten', aldus de EVO-directeur. 'Dit is voor zowel verlader als transportbedrijf van belang. Daarom biedt EVO een emissiescan aan.'

Politici beseffen volgens hem niet de werkelijke waarde van het goederenvervoer. 'Productie en handel is zonder vervoer namelijk niet mogelijk.'

 

Remanufacturing

Na de aftrap door de EVO-directeur hameren diverse sprekers erop dat het streven naar duurzaamheid niet alleen milieuvoordeel, maar ook geld oplevert. Zo noemt professor Harold Krikke, onder andere universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg, als voorbeeld remanufacturing waardoor bijvoorbeeld nieuwe materiaalwinning wordt voorkomen. 'Remanufacturing kan rendabel zijn, zeker wanneer je je productdesign hierop aanpast.'

Ook Edward Bosman van Connekt koppelt duurzaamheid aan winstgevendheid. Tijdens een workshop vertelt hij met verve over het stimuleringsonderdeel Lean & Green uit het programma Duurzame Logistiek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor Lean & Green benadert Connekt in samenwerking met EVO 250 koplopers - verladers, vervoerders, gemeenten en provincies - om mee te dingen naar de Lean & Green Award. Zij worden gestimuleerd tot zowel kostenbesparing als CO2-redutie van 20 procent in 2012. Eén van de voorwaarden voor deelname aan Lean & Green is steun van de directie. Bosman: 'Anders is het sleuren aan een dood paard.'

Volgens hem kunnen bedrijven een hoop bereiken door alleen al anders te werken. 'Het grootste verbeterpotentieel kan worden bereikt als verlader en vervoerder met elkaar in gesprek gaan, waarbij je elkaar een deel van de revenues gunt.' Op de vraag of er ook een Lean & Green-programma op Europees niveau komt, antwoordt Bosman dat het programma wel op internationaal niveau in Brussel bekend is en dat in het land der blinden eenoog koning is. Hij hoopt volgend jaar de eerste Lean & Green-labels uit te reiken. 'Nu proberen we dat koplopende gemeenten aan bedrijven met een Lean & Green-label privileges geven.' Privileges die vervoerders gelukkig maken, zijn bijvoorbeeld het gebruik van de busstrook en verruiming van de venstertijden.

 

Verantwoord besparen

Verpakkingskundige John Huissteden van Hema laat aan het eind van de middag zien hoe Hema minder verpakking vervoert. Voor het vervoer van verkoopverpakkingen die rigide en zelfdragend zijn, zoals kunststof bakken, waterkokers en wissellijsten, wordt de omdoos bijvoorbeeld weggelaten. Dit levert zowel een materiaal- als volumebesparing op. Besparen op verpakken kan, maar alleen mits dit verantwoord gebeurt, is de visie van de verpakkingskundige. Productschade is uit den boze. Hier sluit de volgende spreker, ir. Cathrien Ruoff, verpakkingskundige van Pak Op, op aan. 'Wanneer je slecht verpakt waardoor het product uit elkaar valt, heb je een groter probleem.' Laat milieuwetgeving en verpakkingsbelasting aanleiding zijn voor interdisciplinaire innovatie, is haar advies. Verpakkingsbelasting kan volgens haar een drijfveer zijn voor het ontwikkelen of kiezen van een ander verpakkingsconcept dat minder logistieke kosten met zich meebrengt.

 

Verbeterkansen

Vincent van Blitterswijk houdt zich bij EVO bezig met logistieke verbeterprojecten, zoals de emissiescan. Deze scan bestaat uit een nulmeting, het in kaart brengen van verbeterkansen en begeleiding bij implementatie. Tijdens zijn lezing gaf Van Blitterswijk voorbeelden van verbeterkansen: reduceren leverfrequenties, vaste leverdagen, boordcomputers, nachtdistributie, LZV's/Ecocombi's, uitwisselen lading, modal shift, prestatiemeting, vestigingsplaatskeuze, wagenparkbeheer, uitbesteden vervoer, ritplanning, chauffeursgedrag, ketensamenwerking en centrale inkoop transport. Heel vaak geldt volgens Van Blitterswijk dat kilometerreductie = brandstofreductie = emissiereductie = kostenreductie.

 

(auteur: Ingrid Essenburg, gepubliceerd in VerpakkingsManagement, december 2009)