Breekt serialisatie door in de food?

In China is een grote vraag naar Nederlands melkpoeder vanwege verschillende voedselschandalen in het land. Serialisatie van de verpakkingen moet het vertrouwen terugwinnen. Is dit voor deze nieuwe track & trace-technologie de aanzet voor meer toepassingen in de food? Zes experts geven hun mening.

 

IJsjes

‘Serialisatie is een project dat niemand graag wil invoeren. Het kost veel geld. Per productielijn loopt het in de tonnen. In de farma is het verplicht. De kans op succes in de food hangt af of het zijn vruchten afwerpt in China. Daar vindt in januari 2016 met babymelkpoeder de eerste echte toepassing in de food plaats. Een succesvolle performance daar zal andere sectoren geïnteresseerd kunnen maken. Denk hierbij aan house hold & body care-producten en sterke dranken. Maar ook voor ijsje is het een interessante technologie. Veel ijsfabrikanten hebben immers last van vervalsing, die ten koste gaat van hun merknaam. Serialisatie kan uitkomst bieden.’

Frits Touw van VMEngineering

 

Kleine zaken

‘Afhankelijk van het succes in de farma verwachten wij dat het pas over vijf tot tien jaar in de food zal worden ingevoerd. Enkele nichemarkten, zoals dure cosmetica of whisky, zullen als eerste omgaan. Overigens past sigarettenproducent Philip Morris serialisatie al enige tijd toe om fraude met belastingaccijns en namaak te voorkomen.

De reden dat het nog even duurt, is de impact die het heeft op een organisatie. Bedrijven moeten het beheer van de serialisatienummers regelen, de nummers opslaan in een database en dat beveiligen, zodat ze naderhand te verifiëren zijn. En als een medewerker een flesje uit de verzamelverpakking haalt omdat een dop scheef zit, heeft dat gevolgen voor de registratie. Dit soort kleine zaken maken serialisatie complex. Het is meer dan alleen een nummertje op de verpakking zetten. Het heeft een enorme impact op hoe een bedrijf haar dagelijkse business runt. In de farma kan een invoeringsproject drie jaar duren. Als er meer ervaring is opgebouwd en die drie jaar kan worden gereduceerd naar één jaar, dan denk ik dat de food ook geïnteresseerd zal raken.’

Bart Vansteenkiste, EU life sciences sector manager Domino

 

Communicatie

Als serialisatie in China een succes wordt, verwacht ik dat het hier in Europa ook gaat komen. Vooral voor duurdere producten en voor producten waarvan de echtheid belangrijk is, zoals eco-producten, kan het interessant zijn. De consument krijgt hiermee een tool in handen om de echtheid van het product te controleren. Soortgelijke technieken zie je overigens al bij bankbiljetten en in de parfumindustrie met brand tracking.

Voor de invoering van serialisatie is het vooral zaak dat de ICT op orde is. Alle software moet op elkaar zijn afgestemd. Vanaf de partij die de codes uitgeeft aan de fabrikant tot aan het logistieke traject en de terugkoppeling naar de controlerende instanties. Het lijkt makkelijk, maar is zeer complex. Er mag geen enkel product de fabriek uit zonder te zijn gecodeerd en gecontroleerd. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen productie en de IT-afdeling. Communicatie is de key.’

Tjerk Bouwens, accountmanager De Koningh Coding & Labeling

 

Krachtig middel

‘Voor de food, maar ook voor farma, is serialisatie een krachtig middel bij recalls. In plaats van hele badges terug te halen, kun je gericht producten geïsoleerd terugnemen. Dit kost minder geld en levert ook minder negatieve publiciteit op. De kosten voor het invoeren van serialisatie zijn wel hoog. Je spreekt al snel over een half miljoen euro voor twee productielijnen. Die zitten voor een deel in de apparatuur, maar vooral in de ICT, de mankracht die nodig is en de productietijd die je kwijt bent. Voor lijnen die 24 uur per dag draaien, is stilstand een kostbare zaak.

Onderschat het vooral organisatorisch niet. Het is zaak dat je een brede projectgroep opzet. Mensen van de ICT, productie, kwaliteit, engineering en de verpakkingsafdeling moet je er vroegtijdig bij betrekken.’

Arjan van der Zanden, eigenaar van Alba Trading

 

Neem de tijd

‘Het beschermen van je merknaam is voor de food een reden om serialisatie in te voeren. Als jouw tandpasta in de winkel drie euro kost en even verderop namaak voor 75 cent wordt verkocht, dan wil je dat voorkomen. Dat kan met deze technologie. Hiervoor heb je wel overkoepelende ICT-systemen nodig, want de meeste machines in de food opereren stand alone.

Kijk je in detail naar het aanbrengen van de serialisatiecode, dan is een goede hechting van de inkt op de verpakking essentieel. Je moet een goede combinatie maken met het materiaal en de inkt. Iedere inkt heeft zijn eigen hechtings-, droog en uithardingstijd, dus je moet jezelf de tijd gunnen om de juiste uit te zoeken.’

Joost Eitink, sales manager Videojet

 

Heikele punten

‘Serialisatie zal zeker ook in de food doorbreken. Farma loopt nu voorop en de tabaksindustrie past het toe. Andere toepassingen kunnen zijn het tegengaan van fraude in relatie tot overbevissing en de echtheid borgen van producten. Voordat je gaat serialiseren, moet je vooral goed nadenken waarvoor je het gaat doen. Vervolgens is de vraag of je voor een open of een gesloten systeem kiest. In de farma is dat wettelijk bepaald en is er een open standaard. De tabaksindustrie gebruikt een gesloten systeem. Nog een belangrijke vraag is van wie het systeem is en wie de data beheert en wie daar inzicht in krijgt. En hoe is het gesteld met de cyber security? Dit zijn heikele punten, want je krijgt inzicht in de routes die producten in de supply chain maken. Big data en de privacy van de consument is een issue.’

Frank Voskeuil, Forensic Technology KPMG

==================================

Seminar over serialisatie

VerpakkingsManagement organiseert op dinsdagmiddag 2 juni in Hilversum het VM Café, een seminar over serialisatie. Experts geven daar een overzicht van wat serialisatie precies is en vertellen over bedrijven die het al toepassen. Ook wordt duidelijk wanneer en voor wie het verplicht gaat worden.

www.verpakkingsmangement.nl

Thema: