Bert Hengeveld: Van speeltuin tot groeimachine

Biodegradeerbare verpakkingen als alternatief voor oliehoudende plastics, maar geen goede recycling mogelijkheden? Samengestelde verpakkingen, opgebouwd uit meerdere materiaalsoorten, maar bijna onmogelijk te scheiden? Als je door deze twee zinnen heen bent, is de rest van deze column verhelderend. Velen hebben de mond vol van recyclen, maar weinig partijen maken de cirkel écht rond. De verpakkingsindustrie zou veel meer moeten gaan werken vanuit de ketengedachte. Partners erbij betrekken met elk hun eigen expertise, onafhankelijk maar aanvullend op elkaar. Te veel en te vaak zien we nu verpakkingen voorbijkomen die ogenschijnlijk erg duurzaam lijken, maar die het in de volgende schakels in de keten niet blijken te zijn. Toch geven producenten klanten wel het idee dat juist hun verpakking daarbij helpt, maar te vaak is het allemaal schone schijn. Er wordt misbruik gemaakt van de goede bedoelingen van de klant. We moeten oppassen dat verduurzamen geen speeltuin wordt voor marketeers maar juist het werkwoord voor de verpakkingsindustrie.

Gelukkig zijn er ook goede initiatieven. Zo hebben bijvoorbeeld grote A-Brands hun gekleurde PET flessen omgezet naar niet-ingekleurde PET-varianten, wat een belangrijke stap is richting een circulaire economie voor deze flessen. Maar we kijken niet alleen naar wat anderen doen; als productontwikkelaars zijn we ook kritisch naar onszelf. Daarom gaan we vaak met ketenpartners als eventcleaners, afvalverwerkers en recyclingbedrijven in gesprek. Hierdoor hebben wij niet alleen veel geleerd, maar hebben wij ook ons standpunt inzake duurzame verpakkingen veel duidelijker gevormd. Zo hebben we ook de trend gezet in het personaliseren van PET-glazen, door meer te werken met embossing in plaats van bedrukking. Dit zorgt ervoor dat de recyclingstroom ‘schoon’ blijft en direct omgezet kan worden naar nieuwe, hoogwaardige grondstof.

Inmiddels draait de recyclingindustrie op volle kracht! En hoewel er vanuit de overheid (Plastic Pact) geen enkele juridische verplichting is om doelstellingen te halen, ben ik er van overtuigd dat mede dankzij de koplopers in de verpakkingsindustrie de plastic milieudruk de komende jaren zal verminderen en dat de circulariteit sterk zal worden verbeterd. De vraag naar food approved re-granulaat zal alleen maar toenemen; momenteel voor PET maar de komende jaren ook voor andere materiaalsoorten. En wat zou het dan mooi zijn als we op termijn ook het aantal soorten plastics kunnen inperken, zodat er nog sprake is van ‘slechts’ 8-10 recyclebare hoofdstromen. Ook nieuwe processen en initiatieven als digital coding (Filigrade) zal de afvalindustrie enorm helpen om steeds verfijnder te kunnen scheiden en restfractie te minimaliseren.

Laten we ons de komende tijd in een nog hogere versnelling inzetten voor echte verduurzaming, maar daarbij vooral ook kritisch blijven op wat we ontwikkelen. Stel jezelf de vraag of het allemaal écht duurzamer is. Of haal je dit argument er alleen maar bij om jouw idee over de bühne te brengen? Kijk ketenbreed en maak het verschil. In een reguliere speeltuin is bewegingsvrijheid en komen fantasie en werkelijkheid samen. Pak die vrijheid en zet je fantasie om in concrete daden. En ik? Ik speel graag mee.

Bert Hengeveld

owner/Managing Director Bordex Packaging