700 handjes, 25 inpaklocaties en één doel

Mensen die een beroep doen op het Leger des Heils kunnen er ook de handen uit de mouwen steken. Dochtermerk 50I50 Packaging zet ze bijvoorbeeld in voor verpakkingswerk. Met de hoop dat ze door te leren op de werkvloer weer een duurzame plek kunnen bemachtigen in de maatschappij.

‘Het werk spreekt mensen aan op hun competenties en op wat ze leuk vinden. Daardoor bloeien ze op. Soms raken ze ook uit de problemen. Iemand die weer een huis heeft en uit de schulden is, kan toch terugvallen omdat hij geen baan heeft. Werk biedt structuur en afleiding en vormt een belangrijk onderdeel van onze herstelgerichte aanpak. Medewerkers raken vaak heel gemotiveerd en ik ken zelfs mensen die het liefst zes of zeven dagen op de werkvloer staan omdat dat hen zo goed doet.’
Aan het woord is Jaco de Groot, manager operations en sales bij het Leger des Heils. Op zo’n 25 locaties in Nederland, in zogeheten workcenters, werken mensen die hulp hebben gezocht bij het Leger. Ze worden ‘deelnemers’ genoemd.

Oordopjes verpakken
De deelnemers werken onder de vlag van 50I50 Packaging, een dochtermerk van het Leger des Heils, dat zo’n tien jaar bestaat. Assemblagewerk, zoals het in elkaar zetten van beugels voor verwarmingsbuizen, vormt de hoofdmoot van het werk. Daarnaast zijn er veel verpakkingswerkzaamheden. Zo verpakken deelnemers bijvoorbeeld perzikpitten, die in grote ladingen binnenkomen, of zorgen ze dat kerstpakketten worden ingepakt. Andere keren beslaan de werkzaamheden het in doosjes stoppen van mokken en sleutelhangers, of verpakken de werkkrachten oordopjes die op Nederlandse festivals worden verkocht.
‘Het werk bestaat vaak uit ompakken; het komt regelmatig voor dat we hier producten in grootverpakkingen binnen krijgen, die in kleinere de deur uit moeten. Er zijn ook deelnemers die zich bijvoorbeeld voornamelijk bezighouden met dozen vouwen’, vertelt De Groot.

Veel handjes
50I50 Packaging werd ooit opgezet om in te spelen op belangrijke kernwaarden van het Leger des Heils. Het zijn arbeid en dagbesteding die volgens De Groot een belangrijke rol spelen in de hulp aan mensen die er aankloppen. ‘Het idee achter de producten die ze maken en de diensten die ze leveren binnen 50I50 Packaging – en het hogere doel – is dat deelnemers door te leren op de werkvloer hopelijk op de langere termijn weer een duurzame plek bemachtigen in de maatschappij. We beschikken niet over hightech-apparatuur en -machines. Het is juist de bedoeling om zo veel mogelijk mensen aan het werk te zetten, en al die handjes zijn inmiddels onze kracht. We beschikken over een heel breed palet aan klanten.’

Prikkelarm verpakken
Een van de bedrijven waarvoor het Leger des Heils verpakt, is Chamlon, dat schoonmaakartikelen produceert. Op de werkvloer verpakken deelnemers onder meer sponzen en zemen in kleinere eenheden, nadat ze op pallets zijn binnengereden. ‘We kunnen niet álles verpakken. Voedsel is bijvoorbeeld niet altijd een optie, omdat daarvoor andere regelgeving geldt. Maar verder kunnen we heel vraaggericht werken en zijn er veel mogelijkheden. Een van de voordelen aan verpakkingswerk is dat het –en dat bedoel ik niet verkeerd- relatief simpel en repeterend is. Juist die eigenschappen passen heel goed bij onze mensen. Het betreft mensen die structuur nodig hebben en die minder goed kunnen werken met steeds veranderende omstandigheden, zoals wisselende (kwaliteits)eisen. Ze hebben er verder baat bij om in een omgeving te werken die zo prikkelarm mogelijk is.’

Gemêleerd gezelschap
De doelgroep van het Leger des Heils bevindt vooral in grote steden, een reden waarom de workcenters voornamelijk daar te vinden zijn. De groep bestaat volgens De Groot voor zo’n tachtig procent uit mensen die een zorgrelatie hebben met het Leger des Heils. Dat betekent dat ze gebruik maken van de ambulante zorg, van nachtopvang of dat ze 24-uurshulp krijgen met beschermd wonen. ‘De overige medewerkers komen via andere organisaties bij ons binnen om te werken. Er zijn ook mensen die via de reclassering bij ons terechtkomen en die een taakstraf uitvoeren’, zegt De Groot.
De problematiek van de deelnemers is net zo divers als de groep zelf; sommigen kampen met verslavingsproblematiek, anderen met psychische problemen, er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking en andere keren gaat het om een combinatie van factoren. Vaak hebben ze geen netwerk meer waarop ze kunnen terugvallen. Een groot deel werkt bij 50I50 Packaging voor behoud van uitkering. Iedereen krijgt daarnaast een dagloonvergoeding, die per regio varieert.

Werk gezocht
Het is de problematiek waar de doelgroep mee te maken heeft die maakt dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt groot is. Een deel stroomt echter wel door, zegt De Groot, al kan dit een lang traject zijn vanwege de complexiteit van de problemen.
50I50 Packaging is nog steeds op zoek naar nieuwe klanten. ‘We zijn met name op zoek naar partijen die ons structureel aan werk kunnen helpen, met een zekere continuïteit. Dat kunnen verpakkingswerkzaamheden zijn, maar ook ander werk. Ik schat dat er dagelijks zo’n 350 man voor ons bezig zijn. De handjes zijn er dus.’

www.5050-workcenter.nl

 

 

 

[[[amsterdam tech]]]]

Assemblagewerk, zoals het in elkaar zetten van beugels voor verwarmingsbuizen, vormt de hoofdmoot van het werk.

 

 

[[[amsterdam tech man repareert fiets]]]]

Door te leren op de werkvloer kunnen deelnemers aan 50I50 Packaging op de langere termijn hopelijk weer een duurzame plek bemachtigen in de maatschappij.

 

 

 

Werk biedt structuur en afleiding

 

 

 

350

man zijn dagelijks voor ons bezig