Mondi’s “BarrierFilm” valt in de prijzen

Onlangs heeft “BarrierFilm” van Mondi de PPI Awards gewonnen in het Amerikaanse Boston. De nieuwe barrière liner voor soepverpakking heeft ook de 2014 WorldStar Award en de DuPont Silver Award voor verpakkingsinnovatie dit jaar in de wacht gesleept, informeert een trotse onderneming.

BarrierFilm is een innovatieve barrièremateriaal voor verpakkingen van levensmiddelen die uit een materiaalmix van papier, polyethyleen (PE) en een speciale coating bestaat en zorgt voor bescherming en een lange houdbaarheid. Het aluminium is uit de verpakking gehaald, wat naar eigen zeggen resulteert in een verminderde CO2-voetafdruk.

Met behulp van een speciale sealing polymeer, dat het verminderen van de sealtemperatuur ondersteunt en vervolgens het energieverbruik verlaagt, worden de milieureferenties verder versterkt. De lagere sealtemperatuur van de barrière kan leiden tot een hogere efficiëntie op de afvullijnen, claimt Mondi.

www.mondigroup.com

Mondi’s “BarrierFilm” wins award

Recently “BarrierFilm” of Mondi won the PPI Awards in Bosten, USA. The novel barrier liner for soup packaging has also won the 2014 WorldStar Award and the DuPont Silver Award for packaging innovation this year, thus a proud enterprise.

BarrierFilm is an innovative barrier material for food packaging that consists of a material mix of paper, polyethylene (PE) and a special coating that provide protection and a long shelf life. It also helps reduce the carbon footprint of the packaging, because the aluminium was removed.

Thanks to the introduction of a special sealing polymer, which helps to reduce the sealing temperature and subsequently lowers the energy consumption, its environmental credentials are further enhanced. The lower sealing temperature of the barrier can lead to a higher efficiency on the filling lines, Mondi claims.

www.mondigroup.com

Reacties

Reactie toevoegen