Machineschade nauwelijks verzekerd�

Slechts 1 op de 20 machine-eigenaren of producenten is verzekerd tegen machineschade en dat is zorgwekkend weinig. De meeste producenten hebben een te lage risicoperceptie als het gaat om de financi�le gevolgen van schade aan machines. Dit in tegenstelling tot de gevolgen van bijvoorbeeld brand- en letselschade, die zichtbaarder zijn. Dit is kwalijk omdat de gevolgen van stilstand en eventueel verlies van marktaandeel desastreus kunnen zijn en zwaar worden onderschat, concludeert Nassau verzekeringen naar aanleiding van een portfolioanalyse. Nassau pleit voor een nieuwe, betere, vorm van risico-inventarisatie van machineparken, die rekening houdt met de verliezen die door machineschade kunnen ontstaan en met de effecten daarvan op de vermogenssituatie van de onderneming.
 
�Ondernemers sturen nog te vaak op historische schadegegevens. Schade in het verleden heeft te weinig voorspellende waarde en is veel minder belangrijk dan het vermogen om de verliezen van toekomstige schades te kunnen dragen. Ondernemers moeten zich afvragen of het bedrijf de herstelkosten, de stilstand en het eventuele verlies van marktaandeel financieel kan dragen. Langdurige stilstand van een machine kan de levering van producten in gevaar brengen. Uitwijken met productie is alleen bij generieke producten, en voor een korte termijn, mogelijk en financieel haalbaar,� aldus Nassau verzekeringen.
 
De gevolgen van stilstand hangen af van het product, de voorraad en de concurrentie. Reparatie of vervanging van de machine, de hieruit voorvloeiende bedrijfsschade en potentieel verlies van marktaandeel, hebben impact op de vermogenssituatie van de onderneming. De gevolgen van het uitvallen van een machine worden beter gekwantificeerd door het gebruik van de juiste vorm van risico-inventarisatie: een driefasenplan. Een driefasenplan geeft de ondernemer inzicht in stilstandschade en in het effect van stilstand van de ene machine op de andere machine. Het driefasenplan gaat verder dan normale risico-inventarisatie en is toegesneden op de specifieke productiesystemen en de productieprocessen van de producent.
Eerste fase: risicoanalyse � welke machines zijn kritisch in het productieproces, wat is de mogelijke schade, de kans op een dergelijke schade, en de duur van herstel of vervanging van (delen) van de machine.
Tweede fase: financi�le analyse, wat zijn de financi�le gevolgen van schades.
Derde fase: toetsing draagkracht onderneming, welke financi�le gevolgen kan de onderneming zelf dragen. de meeste ondernemingen helaas niet.�

Reacties

Reactie toevoegen