KIDV-werkgroep zoekt oplossing voor laminaten

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is van start gegaan met een zogenoemde Community of Practice (CoP) voor laminaat verpakkingen. In deze werkgroep werken zes vooraanstaande bedrijven samen om flexibele verpakkingen circulair te maken. De deelnemers zijn FrieslandCampina, Intersnack, Jacobs Douwe Egberts, Mars Wrigley, Pepsico en Unilever.

Laminaten (verpakkingsfolies opgebouwd uit verschillende laagjes kunststof of andere materialen) hebben uitstekende eigenschappen voor de bescherming en houdbaarheid van (voedsel)producten, maar zijn op dit moment moeilijk te recyclen. De CoP Laminaten werkgroep richt zich op de implementatie van de zogeheten CEFLEX Guidelines ‘Design for Circular Economy’. CEFLEX is een samenwerkingsverband van meer dan 130 Europese bedrijven, die samen de volledige keten van flexibele verpakkingen vertegenwoordigen.
De CoP ziet een discrepantie tussen het toepassen van de CEFLEX-richtlijnen en de huidige manier van inzamelen, sorteren en recyclen van (gemetalliseerde) flexibele verpakkingen. Met de CoP wil het KIDV bedrijven ondersteunen bij het overbruggen van deze discrepantie door de belangrijkste uitdagingen te identificeren en vervolgens oplossingen te ontwikkelen. De focus ligt hierbij op verpakkingen van chips, koffie, snoep en melkpoeder.

Techniek en instituten
‘De door de CoP geschetste discrepantie omvat zowel technische beperkingen als institutionele uitdagingen’, zegt CoP-projectleider Niels van Marle van het KIDV. ‘Enerzijds lopen bedrijven tegen technische beperkingen aan als ze meerlaagse PET-, PE- en PP-verpakkingen willen vervangen door flexibele mono-materialen, zoals OPP en LDPE. Anderzijds is er sprake van een institutionele uitdaging als het gaat om de juiste infrastructuur voor het inzamelen, sorteren en recyclen van flexibele mono-materialen. We zoeken naar oplossingen om de kwaliteit van het gerecycled materiaal uit flexibele verpakkingen te waarborgen. Daarnaast onderzoeken we binnen de CoP hoe we omgaan met de potentiële impact van inkten, barrières en metallisatie bij ontwerp van flexibele verpakkingen.’

Rondetafelgesprekken
Om verder over deze uitdagingen en mogelijke oplossingen te discussiëren, organiseert de CoP rondetafelgesprekken met partners in de verpakkingsketen, waaronder inzamelaars, sorteerders, recyclers en retailers. Dit proces wordt ondersteund door kennisinstituten en experts uit de keten.
De resultaten van de CoP Laminaten worden vastgelegd in een roadmap. De CoP is gelanceerd met een kernteam en de uitkomsten worden gedeeld en geëvalueerd met CEFLEX. De eerste resultaten worden naar verwachting begin 2020 gepubliceerd.

www.kidv.nl

 

 

 

Reacties

Reactie toevoegen