KIDV presenteert The State of Sustainable Packaging: verpakken zonder schade aan mens en milieu

KIDV: The State of Sustainable Packaging

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) lanceert vandaag The State of Sustainable Packaging: verpakken zonder schade aan mens of milieu. In deze publicatie geeft het KIDV aan hoe de internationale verpakkingswereld via recycling en circulariteit uiteindelijk intrinsieke duurzaamheid kan bereiken.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

The State of Sustainable Packaging is een strategische kijk op de benodigde samenwerking en innovaties op het gebied van duurzaam verpakken. In de publicatie worden maatschappelijke en economische knelpunten benoemd die duurzaam verpakken in de weg staan. De oorzaken zijn divers; daarom is er ook geen eenvoudige oplossing voorhanden.

Strategie KIDV

Om de knelpunten aan te pakken heeft het KIDV een strategie met drie innovatiesporen opgesteld, met effecten op de korte, middellange en lange termijn. Die gaan van beter en meer recyclen - wat in sommige landen al gebeurt – naar meer circulariteit en uiteindelijk naar intrinsieke duurzaamheid.

Chris Bruijnes, KIDV-directeur: ‘100% circulariteit is een utopie. Daarom moeten we werken aan verpakken zonder schade aan mens en milieu. De hele keten moet aan de bak en niet terugdeinzen om productie, logistiek en consumptie helemaal anders te gaan doen. Deze manier van innoveren is niet verenigbaar met de going concern in de bedrijfsvoering en vereist oriëntatie op de toekomst. Wij pleiten voor het ontwikkelen van nieuwe ketens met ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en burgers/consumenten om richting te geven aan de overgang naar de intrinsiek duurzame samenleving én daar regie op te voeren.’

KIDV-directeur Chris Bruijnes

Online event

Het kennisinstituut gaat dit najaar aan de slag met de uitvoering van de strategie uit The State of Sustainable Packaging. Op 17 september wordt van 16.00 tot 17.30 uur een online evenement met verschillende organisaties uit Europa gehouden. In de periode daarna worden activiteiten met en voor deze internationale partners georganiseerd om de weg naar intrinsiek duurzame verpakkingen verder te concretiseren.

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws