KHS presenteert Plasmax-technologie op CBST 2015

KHS zal haar innovatieve InnoPet Plasmax coating technologie voor de eerste keer tonen in China op de China International Beverage Industry Exhibition over Science & Technology van 4 tot en met 6 november in Shanghai, hal W1 – stand E01. Dit systeem combineert de hygiënische en kwalitatieve voordelen van glas met de voordelen van het gewicht van een PET-fles om een innovatieve en aantrekkelijke verpakkingsoplossing te creëren voor zowel de industrie als de consumentenmarkt, informeert KHS.

Productbescherming

De fabrikant van afvul- en verpakkingssystemen voor de drank-, food- en non-foodindustrie zal haar FreshSafe-PET-technologie onder de aandacht brengen. Het biedt naar eigen zeggen gevoelige dranken, zoals CSDs, sap, wijn en bier en ook vloeibare levensmiddelen de best mogelijke productbescherming.

Plasmax-proces

Het Plasmax-proces omvat het toepassen van een dunne, flexibele laag van puur glas (SiOx) in een plasma-proces. De coating beschermt de inhoud door de uitwisseling van stoffen, zoals kooldioxide, zuurstof en smaakstoffen tussen het product, de verpakking en het milieu, te voorkomen. Deze PET-fles behandeling verhoogt de houdbaarheid in het schap, verzekert smaak en consistente vitamine-inhoud, houdt producten langer vers en voorziet PET-verpakkingen van een heldere uitstraling. Het Plasmax-proces zorgt ervoor dat de dunne (< 0,1 µm) glaslaag is verbonden met het PET, waardoor het niet kan versplinteren of breken. Deze gecoate PET-flessen kunnen volledig worden gerecycled op dezelfde manier als pure PET, fles op fles, claimt KHS.

www.khs.com

KHS presents Plasmax technology at CBST 2015

KHS will exhibit its innovative InnoPET Plasmax coating technology for the first time in China at the China International Beverage Industry Exhibition on Science & Technology from November 4 – 6, 2015, in Shanghai, Hall W1 – stand E01. This system combines the hygienic and qualitative advantages of glass with the weight advantages of a PET bottle in order to create an innovative and attractive packaging solution for both the industry and the consumer market, informs KHS.

Product protection

The manufacturer of filling and packaging systems for the beverage, food and non-food industries will be showcasing its FreshSafe-PET technology. According to the company, it provides sensitive beverages, such as CSDs, juice, wine and beer, and also liquid foods with the best possible product protection.

Plasmax process

The Plasmax process involves applying a thin, flexible layer of pure glass (SiOx) in a plasma process. The coating protects the contents by preventing the exchange of substances such as carbon dioxide, oxygen, and flavorings between the product, the packaging and the environment. This PET bottle treatment increases shelf lives, ensures taste and consistent vitamin content, keeps products fresh for longer periods and provides PET containers with a clear appearance. The Plasmax process ensures that the thin glass layer is bonded with the PET which means it cannot shatter or break. These coated PET bottles can be fully recycled in the same way as pure PET, bottle to bottle, KHS claims.

www.khs.com

Reacties

Reactie toevoegen