Chris Bruijnes nieuwe directeur KIDV

Chris Bruijnes start per 1 augustus aanstaande als directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Hij volgt Hester Klein Lankhorst op die sinds de oprichting in 2013 leiding heeft gegeven aan het KIDV.

Chris Bruijnes heeft diverse directiefuncties bekleed bij adviserende organisaties in de milieu-, energie- en chemiesector. Tot op heden was hij directeur van InnovatieLink; daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Meer met Minder, Milieu Centraal en het ministerie van VROM. Ook was Bruijnes tot 1 januari 2018 lid van de Raad van Advies van het KIDV.

Nieuwe koers
“Ik verheug mij op de samenwerking met het team van het KIDV, de bedrijven en de kennisinstellingen. Er zijn goede plannen gemaakt de afgelopen jaren, nu is het zaak dit om te zetten in aantoonbare resultaten. Dat gaat zeker gebeuren”, aldus Bruijnes.
Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen en voorzitter van de Raad van Toezicht van het KIDV: “Wij hebben in Chris Bruijnes de man gevonden om de nieuwe koers van het KIDV verder richting te geven. Met gericht advies over duurzaam verpakken kan het KIDV de verduurzaming van het verpakkingenbeleid van bedrijven een flinke impuls geven.”

www.kidv.nl

Reacties

Reactie toevoegen