CBL Jaarverslag

Het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) heeft het jaarverslag van 2008 gepubliceerd. Het CBL gaat zich onder andere richten op het inzamelen van kunststof verpakkingen en ketenoptimalisatie.

 

Het CBL heeft samen met de FNLI en NedVang een inzamelstructuur opgezet voor het verzamelen van kunststof verpakkingen. De gemeenten zullen deze inzameling steunen door een zak bij de burgers op te halen en extra bakken te plaatsen bij de glasbakken. In het Noorden van het land wordt een proef gedaan met nascheiding. De burger hoeft de verpakkingen niet meer apart te houden, deze worden er achteraf uitgehaald. Aan het eind van het jaar wordt gekeken of ook de grote PET-fles via dit systeem kan worden ingezameld. Het CBL wil in samenwerking met Stichting Nederland Schoon ook het zwerfafval gaan aanpakken. Dit jaar nog zal het CBL een campagne starten die moet zorgen voor een schone winkelomgeving

 

De Stichting Versfust wil ketenoptimalisatie door meer regie, kratregistratie en effici�ntere inzet van het krattenpark. Met het registratiesysteem wordt voorkomen dat bij distributiecentra grote hoeveelheden fust achterblijven, free ridership plaatsvindt en onnodig kratten worden getransporteerd. Met het invoeren van het nieuwe systeem kunnen incourante kratmaten worden verwijderd en gerecycled worden tot een nieuwe krat. Deze nieuwe variant zal worden voorzien van een RFID-chip en in klapuitvoering beschikbaar zijn.

 

www.cbl.nl

Reacties

Reactie toevoegen