Ardagh en Bonduelle introduceren een nieuwe generatie blikken voor levensmiddelen

Na een decennium van ontwikkeling, hebben Ardagh en Bonduelle een nieuw blikverpakking voor de levensmiddelenindustrie geïntroduceerd. Deze verpakking is bijzonder aantrekkelijk voor de consument en biedt aanzienlijke voordelen voor het milieu.  De ontwikkeling betekent een belangrijke vooruitgang in de productie van metalen verpakkingen en de verwerkingstechnologie.

Bonduelle is Europees marktleider op het gebied van groente in blik en Ardagh Group heeft voor Bonduelle een geheel nieuw metalen verpakkingsconcept ontwikkeld. Hiermee bereikt de productie voor levensmiddelenblikken door middel van DWI* technologie, een nieuwe hoogte. Ardagh Group is er voor het eerst in geslaagd om in levensmiddelenverpakkingen doseringstechnieken voor stikstof te gebruiken die gelijk zijn aan de technieken die gebruikt worden in de (fris)drankenindustrie.

 

Daarnaast werden zeer hoge eisen gesteld wat betreft het gewicht; hierdoor kwamen besparingen tot stand die goed zijn voor het milieu en de duurzaamheid vergroten. In tegenstelling tot veel andere materialen, is metaal 100% en oneindig recyclebaar zonder verlies van kwaliteit.  blikverpakking is de ultieme verpakking om bederf van voedsel te voorkomen. Bovendien is toevoeging van conserveringsmiddelen overbodig. Ook hoeft voedsel in blik niet gekoeld of ingevroren te worden.

Het ontwerp van het nieuwe blik zal de consument zonder meer aanspreken. De ribbels (voren) in het blik zijn niet meer aanwezig, waardoor de verpakking een premium gevoel en uitstraling krijgt. Het nieuwe strakke oppervlak van het blik maakt het mogelijk direct op het metaal te printen of een luxe etiket te gebruiken.

Er is nog een voordeel: uit onderzoek blijkt dat de consument bij het openen van het blik door het ‘pffft’-geluid een gevoel van versheid ervaart. Dit geluid ontstaat wanneer het vacuüm wordt verbroken.

Het gewicht van de Eiffeltoren

Voor de 400 grams verpakking wordt 15% minder materiaal gebruikt dan bij de kwalitatief beste huidige blikverpakkingen. De wanddikte van het blik is namelijk met maar liefst 43% gereduceerd. Naar schatting van Ardagh  wordt bij productie van een miljard blikken een hoeveelheid materiaal bespaard die overeenkomt met het gewicht van het metaal dat in de Eiffeltoren is verwerkt.  Deze reductie is ook merkbaar in de jaarlijkse besparing op CO2 -uitstoot, die met zo'n 15% zal afnemen.

Het op een consequente en beheerste wijze invoeren van een stikstofdosering, en het opvangen van de grotere interne druk op de bodem en het deksel van het blik, vormden een grote uitdaging voor het ontwerpteam van Ardagh. Maar deze uitdaging werd tot een goed einde gebracht en het volledig nieuw ontworpen blik weerstaat nu een druk tot maar liefst 4,5 bar.

Evolutie

Het concept voor dit type blik gaat zes jaar terug. In het R&D-centrum in Crosmières, Frankrijk, werd een pilot-project uitgevoerd op basis van FEA-technieken (Finite Element Analysis). Deze technieken waren al enkele jaren in gebruik om op numerieke wijze geschikte concepten en ontwerpen van blikken te berekenen. Het project kreeg een serieus vervolg in mei 2011, nadat het eerste patent was afgegeven. In het patent werd zowel de geometrie als de vorm opgenomen, evenals de nieuw ontworpen, gemakkelijk te openen deksel en drukbestendige bodem.

De Bonduelle blikken worden geproduceerd in de moderne DWI*-productiefaciliteit van Ardagh in Deventer, en afgevuld in de fabriek van Bonduelle in Vaulx Vraucourt, Frankrijk. De nieuwe stijlvolle verpakking zal voor het eerst worden gebruikt voor de Wintergroentereeks van Bonduelle (Kidney bonen en Zwarte bonen). Hierna zal een geleidelijke uitrol plaatsvinden voor de andere producten in blik.

Agnes Dion, Commercieel en Marketing directeur van Bonduelle, zei:

“We zijn zeer verheugd dat we in nauwe samenwerking met Ardagh de geschiedenis van productinnovatie van Bonduelle kunnen voortzetten en dat we wederom als eerste een nieuw product op de markt brengen. Dit nieuwe concept bevat vele voordelen voor de consument en het is een waar succesverhaal voor duurzame verpakkingen van metaal.”

Investeringen

Na de recente en aanzienlijke investeringen die Ardagh in de groep doorvoerde ten aanzien van de DWI-technologie, bevestigt Ardagh dat dit nieuwe type blikverpakking geschikt is voor productie in zijn Europese productiefaciliteiten. Ook meldt Ardagh dat er succesvol testen zijn uitgevoerd voor gebruik bij andere levensmiddelen. 

Ardagh and Bonduelle Launch Next Generation Food Can

After ten years in development Ardagh and Bonduelle have launched a new food can which delivers enhanced consumer appeal, together with significant environmental benefits.  The development represents a significant advance in DWI can production and processing technology.

In developing a completely new steel can for Europe’s leading vegetable canner, Bonduelle, Ardagh Group has taken DWI food can production technology to a new level. The company has been able to employ nitrogen dosing techniques, similar to those used in the beverage industry, for the first time in food canning. 

Best in class standards have also been set in light-weighting to provide environmental savings and increase sustainability. Unlike many other materials, metal is 100% recyclable.  Metal cans are the ultimate container for preventing food spoilage and do so without preservatives, refrigeration or freezing.

New design features have also enhanced the can’s appeal to the consumer. Beading  on the can  has been removed to form a more premium look and feel to the packaging. The new sleek surface of the can allows for premium label application or for direct printing onto the can.

A further benefit to the consumer, as identified by consumer research, is the sense of freshness that comes on opening the can, created by the ‘psshht’ sound effect of the vacuum release.

Worth the weight of the Eiffel Tower

The new 400g can uses 15 %  less material than the current best in class can thanks largely to an astounding 43% reduction in the can wall thickness. Ardagh estimates that if 1 billion cans were to convert to the new design, the material saving would be equivalent to the weight of metal in the Eiffel Tower.  This also translates into a CO2 saving estimated by Ardagh to be in the region of 15 per cent.

The introduction of nitrogen dosing in a consistent and controlled way, and how best to accommodate the increased internal pressure upon the can bottom and end also presented a design challenge to the Ardagh team. This was successfully met, and a completely redesigned and re-engineered can is now able to withstand pressures of up to 4.5 bar.

Evolution

The concept for this type of can goes back 6 years when a  pilot line was commissioned  at Ardagh’s R&D centre in Crosmières, France, based on Finite Element Analysis (FEA) techniques established several years earlier  to numerically calculate suitable can concepts and design. The project started in earnest in May 2011 once the first patent was granted, covering both can geometry and shape in addition to the re-engineered easy open end and new pressure resistant can bottom.

The Bonduelle cans are made at Ardagh’s DWI advanced production facility in Deventer in The Netherlands, and filled at Bonduelle’s facility in Vaulx Vraucourt, Northern France. The first application of the stylish new packaging is on Bonduelle’s Winter Vegetable range (Red Beans and Black Beans), to be followed by the gradual rollout on other products in their canned vegetable range.

Commercial and Marketing  Director of  Bonduelle , Agnes Dion , commented:

“Through close cooperation with Ardagh, we are delighted to continue Bonduelle’s  track record of being first to market with new product innovations. This new concept contains so many benefits for the consumer, and is a  true success story for  sustainable metal packaging."

Investment

Following heavy recent investment in DWI technology throughout the Group, Ardagh confirms that the new style cans are suitable for production at  its European production facilities, and that it has successfully carried out tests on cans for other food products. 

Reacties

Reactie toevoegen