Ardagh: Award winning innovations

“Cool” Jupiler-blik van Ardagh wint Award

Een “geribbeld” blik ontworpen door Ardagh, leverancier van verpakkingsoplossingen, houdt Jupiler-bier koel in de hand en is erkend met de Best Can/Alubottle tijdens de 2019 World Beverage Innovation Awards. Deze Awards erkent jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen in de drankenindustrie.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Ardagh ontwikkelde een nieuwe tooling-techniek om gegraveerde plooien in de wanden van zowel de 33 cl als de 50 cl blikken van Jupiler te krijgen. De resulterende “ribben” verstoren de luchtstroom langs het blik en verminderen het contact met de hand, wat ervoort zorgt dat het bier langer koud blijft.

Awards

Als extra voordeel weerspiegelt het geribbelde ontwerp ook het karakteristieke Jupiler geribbeld glaswerk, meent Ardagh. De aantrekkelijkheid in het schap zorgde ervoor dat het blik finalist werd in de Best Packaging Design/Label categorie en als winnaar van Best Can/Alubottle overall werd aangemerkt. De verpakking won ook Brons op de 2019 The Canmaker magazine’s Cans of the Year Awards.

Andere innovaties van Ardagh die dit jaar werden gehonoreerd waren de Nitro Canned cocktail serie van Funkin Cocktails en, van Ardaghs Glass divisie, een reeks “glimmende” 75 cl flessen voor Allure Wijn.

Funkin Cocktails

Funkin Cocktails, een finalist in de Best Beverage Concept categorie, zette de innovatieve Nitro Can van Ardagh in om voor het eerst cocktails van bar-kwaliteit uit voorraad leverbaar te maken. Het slanke aluminium blik is voorzien van een met stikstof geïnfundeerde widget die geactiveerd kan worden om de cocktail direct te mixen.

Het bedrijf was eveneens finalist in de Best Bottle in Glass categorie met de flessen ontworpen voor het Duitse merk Allure Wijn. Om te voldoen aan de opdracht van merkeigenaar Zimmermann-Graeff & Müller, die een luxe “glimmende” uitstraling wilde, ging Ardagh naar eigen zeggen met succes de productie-uitdagingen aan van het kenmerkende ontwerp. Dit gold ook voor het gelijkmatig verdelen van het glas in de gietvorm en het inspecteren van de glasdikte in de gefacetteerde gebieden van de fles.

“Cool” Jupiler can of Ardagh wins Award

A “ribbed” can designed by Ardagh, supplier of packaging solutions, keeps Jupiler beer cool in the hand and has won Best Can/Alubottle at the 2019 World Beverage Innovation Awards. These Awards celebrate and highlight the most important beverage industry developments.

Ardagh developed a new tooling technique to achieve debossed flutes in the walls of both the 33cl and 50cl Jupiler cans. The resulting “ribs” disrupt the flow of air along the can body and reduce contact with the hand, which keeps the beer colder for longer.

Awards

As an additional benefit, the fluted design also echoes the characteristic Jupiler ribbed glassware. This shelf appeal helped the can achieve finalist in the Best Packaging Design/Label category, to add to its win as Best Can/Alubottle overall. The pack also won Bronze at the 2019 The Canmaker magazine’s Cans of the Year Awards.

Other Ardagh innovations to be recognised this year were the Nitro Canned cocktail range from Funkin Cocktails and, from Ardagh’s Glass division, a range of “glimmering” 75cl bottles for Allure Wine.

Funkin Cocktails

A finalist in the Best Beverage Concept category, Funkin Cocktails deployed Ardagh’s innovative Nitro Can to make bar-quality cocktails available off-the-shelf for the first time. The slim aluminium can features a nitrogen-infused widget which is activated on can opening to mix the cocktail instantly.

The company also achieved finalist in the Best Bottle in Glass category with the bottles designed for the German brand Allure Wine. To meet the brief of brand owner Zimmermann-Graeff & Müller, who wanted a luxurious “glimmering” look, Ardagh successfully met the production challenges of the distinctive design. This also was for distributing glass evenly within the mould and inspecting glass thickness in the facetted areas of the bottle.

Reacties

Reactie toevoegen