Hester Klein Lankhorst en Cees de Mol van Otterloo tijdens het nieuwjaarsevent 2021.

‘Minder verschillende inzamelsystemen, beter monitoren’

Cees de Mol van Otterloo nam tijdens het online nieuwjaarsevent van het Afvalfond afscheid van zijn organisatie waar hij sinds de oprichting in 2013 directeur van is geweest. In zijn afscheidsspeech somde hij vier punten op die de verpakkings- en recyclingsindustrie binnen korte tijd zouden moeten oppakken.

De Mol van Otterloo, die per 1 januari 2021 is opgevolgd door Hester Klein Lankhorst, sprak tijdens zijn afscheidsspeech diverse partijen aan op hun resultaten en handelen en gaf hun advies. Gemeenten zouden minder verschillende inzamelsystemen moeten hanteren, afvalbedrijven moeten beter monitoren, het bedrijfsleven moet streven naar 100% recyclebare verpakkngen in 2025 en materiaalorganisaties moeten een meer stimulerende rol spelen op gebied van innovatie.Cees de Mol van Otterloo

Korte termijn

‘Dit zijn allemaal zaken waar we niet jaren over hoeven te doen. Ik hoop tot slot dat we ook stappen gaan zetten om hergebruik van verpakkingen door te voeren. Daarbij moeten we natuurlijk realistisch blijven, want in een voedingsomgeving is dat vaak lastig. Het moet wel mogelijk zijn.’
De Mol Otterloo blijft als adviseur op de achtergrond actief. Hij ontving uit handen van opvolgend directeur Hester Klein Lankhorst het eerste exemplaar van nieuwe Afvalfonds-boek ‘Op weg naar een circulaire economie’ dat inspirerende interviews bevat van ceo’s uit het bedrijfsleven en politici.